Banner-Phu-Ha-03
Banner-Phu-Ha-04
Banner-Phu-Ha-02
Uu-dai-dau-tu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 20%.

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Được miễn

Thuế giá trị gia tăng

Được miễn thuế Giá  trị  gia  tăng  đối  với  hàng  hóa  là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Thuế Nhập Khẩu

• Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu
• Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.