Banner-phong-dien
Banner-phong-dien03
Uu-dai-dau-tu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 20%
• Trường hợp doanh nghiệp được thành lập mới từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
• Áp dụng thuế suất 17% trong thời gian 10 năm đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập đầu tư vào khu công nghiệp.

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Được miễn

Thuế giá trị gia tăng

Được miễn thuế Giá  trị  gia  tăng  đối  với  hàng  hóa  là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Thuế Nhập Khẩu

• Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu.
• Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.