Banner-Hai-yen01
Banner-Hai-yen-04
Banner-Hai-yen-03
Uu-dai-dau-tu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập mới từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo, tính từ năm đàu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu;
Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài không quá 15 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao;

Thuế thu nhập cá nhân

Giảm 50% số thuế phải nộp.

Thuế giá trị gia tăng

Ðược miễn thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Thuế Nhập Khẩu

– Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu
– Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
(Áp dụng chính sách theo QĐ 33/2209/QĐ-TTg)