VIGLACERA | QUY TRÌNH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN IV
1. TÌM HIỂU THÔNG TIN KHU CÔNG NGHIỆP 2. ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ VÀO KCN (KÝ HỢP ĐÒNG NGUYÊN TẮC THUÊ LẠI) 3. TRÌNH HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (15 NGÀY) 4. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ - CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (15 NGÀY) 5. KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT CHÍNH THỨC VÀ BÀN GIAO ĐẤT (5 NGÀY) 6. THỎA THUẬN ĐIỂM ĐẤU (CẤP ĐIỆN, CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC, VỊ TRÍ CỔNG (7 NGÀY) 7. TRÌNH HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH (5 NGÀY) 8. TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐỂ XEM XÉT (10 NGÀY) 9. THẨM DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (10 NGÀY) 10. TRÌNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (50 NGÀY) 11. TRÌNH HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (6 NGÀY) 12. XÂY LẮP NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ
QUY TRÌNH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN IV
21340
page,page-id-21340,page-template-default,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
Banner-Dong-Van-IV-01
Banner-Dong-Van-IV-02

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

Quy-trinh-dau-tu2
DV-1-cua