Banner-Tien-Son-01
Banner-Tien-Son-02
Banner-Tien-Son-03

Thông tin quy hoạch

Khu công nghiệp Tiên Sơn được triển khai đầu tư xây dựng năm 1999 với tổng diện tích 350ha, chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn I: 134,76 ha
Giai đoạn II: 214,24 ha
Số khách hàng đang hoạt động: 126
Hiện nay, khu công nghiệp Tiên Sơn được coi là khu công nghiệp kiểu mẫu tại miền Bắc-Việt Nam.

TIEN-SON-05-04-2012