Banner-Phu-Ha-03
Banner-Phu-Ha-04
Banner-Phu-Ha-02

Thông tin quy hoạch

Khu công nghiệp Phú Hà có diện tích 350 ha, được khởi công xây dựng từ năm 2015

 

Lĩnh vực kêu gọi đầu tư
Ưu tiên đầu tư phát triển các ngành công nghiệp: sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, dược phẩm…; công nghiệp nhẹ; các ngành công nghiệp lắp ráp hàng điện tử; Công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp chế tạo lắp ráp ô tô, xe máy; Sản xuất nguyên vật liệu xây dựng cao cấp; Kho tàng tập kết hàng hóa, Kho chờ xuất, khu bảo thuế

KCN-PHu-Ha