TIN TỨC

images760059_DSC_0220
Tăng trưởng xanh: Quảng Ninh xác lập vị trí

Thời gian qua, Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc xây dựng một xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng được giữ vững; hội nhập quốc tế sâu rộng. Về kinh tế, tăng trưởng GDP trung...